Urologi

Komplet program inden for Urologi, herunder ballonkatetre, engangskatetre, urinposer, klemmer, stents og  guidewires.

Ballonkatetre

Komplet program inden for ballonkatetre.

Leverandører

Vil du vide mere?

Kasper Larsen

41117877

kasper.larsen@mediq.com

Katetergel

Katetergel fra Montavit.

Leverandører

Vil du vide mere?